U bent werkgever

Loopbaanadvies

Reoriëntatie

Een medewerker (directie, kaderlid of bediende) heroriënteren is een delicaat proces.

Peorma treedt voor het management én voor de betrokkene op als professioneel en neutraal klankbord.

Met de betrokkene(n) stellen wij het competentieprofiel op en wij begeleiden de medewerker én de organisatie naar haalbare en toekomstgerichte oplossingen.

Outplacement

Outplacement programma’s voor

 • executives: directie en hoger kader
 • managers: midden- en lager kader, leidinggevenden
 • professionals: specialisten, commerciëlen, ingenieurs…
 • uitvoerenden: individueel of collectief

Ontslag

Advies aan en ondersteuning van directie, P&O manager en leidinggevenden

 • opleiding ontslaggesprek
 • voorbereiden ontslagprocedure
 • toelichting aan de ondernemingsraad
 • ondersteuning en participatie aan de tewerkstellingscel
 • coaching van de leidinggevenden

coaching

Advies aan en ondersteuning van directie, P&O manager en leidinggevenden

 • bij een eerste aanstelling als leidinggevende of bij een promotie
 • bij een belangrijk project of een ongebruikelijke opdracht
 • na een opleiding: om transfer naar de praktijk te verzekeren
 • bij een moeilijke situatie zoals fusie, overname, mutatie, interne herschikking, terugkeer van een expatriate, een eenmalige mislukking of tegenslag…
 • bij heroriëntering van de loopbaan (intern of extern)

Coaching werkt tegelijk aan de groei van de medewerker (professioneel en persoonlijk) én aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.